Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy.

Klub Integracji Społecznej w Gliwicach został powołany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gliwickie.

Klub Integracji Społecznej mieści się  w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 27 (wejście od podwórza; za DT "Ikar")

Aktualnie (w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019) z Klubem Integracji Społecznej współpracują:
- prawnik


Szczegóły dotyczące kontaktu z w/w specjalistami w siedzibie Klubu (Gliwice, ul. Zwycięstwa 27 - Oficyna) lub telefonicznie (32 230-54-08)

KIS jest czynny od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (w drugi i czwarty czwartek miesiąca od 10 do 12)