<<<PRZEJDŹ DO GOOGLE>>>


W dzisiejszych czasach, w zalewie informacji, nawet korzystając z internetu niełatwo jest dotrzeć do potrzebnych informacji.  Celem niniejszej strony internetowej (kis.tpbagliwice.pl) ma być ułatwienie w wyszukiwaniu informacji. Na stronie tej będą znajdować się informacje istotne z punktu widzenia osoby bezdomnej i ubogiej przebywającej na terenie Gliwic

Strona skierowana jest do osób które korzystają z Klubu Integracji Społecznej w Gliwicach. KIS Gliwice jest jedną z placówek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gliwickie. Na stronie znajdują się informacje mające na celu wspieranie osób wykluczonych społecznie w większym korzystaniu dóbr społecznych. Strona adresowana jest przede wszystkim do podopiecznych innych placówek Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koła Gliwickiego (Schronisk, Noclegowni, Ogrzewalni) oraz do osób bezdomnych, uzależnionych, ubogich, poszukujących pracy itp.

W okresie od 01.07.2019r. do 31-12-2019r. strona funkcjonuje w ramach projektu "Specjalistyczne Centrum Edukacji".

Strona www.kis.tpbagliwice.pl jest stroną startową na stanowiskach komputerowych KIS Gliwice